1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Rangdongshop.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi khách hàng đăng ký tài khoản Rangdongshop.com, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

– Địa chỉ Email

– Số điện thoại

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo

yêu cầu của khách hàng

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán (nếu có) của khách hàng.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của Khách Hàng sẽ được Rangdongshop.com sử dụng để phục vụ cho các hoạt động sau:

– Gửi email giới thiệu sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất của các Người Bán bán hàng trên Rangdongshop.com.

– Hỗ trợ cho các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Rangdongshop.com

– Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website

– Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Rangdongshop.com sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Website TMĐT rangdongshop.com

Địa Chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3969 2272

Email: rangdongshop@rdplastic.vn

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của

mình

Khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập

vào trang web rangdongshop.com

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Rangdongshop.com cam kết không bán, trao đổi hay chia sẻ thông tin dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra trong Quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

Rangdongshop.com sẽ không chia sẻ thông tin Khách Hàng trừ những trường hợp cụ thể như sau:

– Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm

đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.

– Để bảo vệ Rangdongshop.com và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của Rangdongshop.com và các bên thứ ba khác.

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía Khách Hàng.

Trường hợp Khách Hàng gửi khiếu nại có liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Rangdongshop.com sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp đúng như phản ánh của Khách Hàng thì Rangdongshop.com sẽ liên hệ trực tiếp với Khách Hàng để xử lý vụ việc trên tinh thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận thì sẽ đưa ra Tòa án Nhân Dân có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh để giải quyết.