Mặc áo mưa tiện ích Rạng Đông phòng dịch, tại sao không?

Đặc điểm vượt trội của áo mưa tiện ích mặc 1 lần Rạng Đông

  • Màng nhựa mỏng tựa vải
  • Trong suốt
  • Có vân rất đẹp
  • Đặc biệt rất dai
  • Ép rất chắc chắn
  • Có thể mặc hơn 1 lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *